Företagsexponering

Att lyckas på Internet handlar än så länge inte så mycket om stora
resurser och kostnader, utan mer om kreativitet och visioner.
En bra webbplats blir någonting mer än en extra tjänst som företaget erbjuder;
en bra webbplats blir en del av företagets grundläggande struktur.

Internet kan, om det används på rätt sätt, ge just ditt företag något mer än Extra "feature". Det kan ge ditt företag en efterbrännkammare som skjuter det framåt. 

Internet är en del av verkligheten idag, de företag som inte är med där 
finns inte heller med i en allt mer viktig del av verkligheten.

          Fem anledningar att sätta upp en egen webbplats

 1. Etablera din närvaro för att möjliggöra olika aktiviteter. Du når
  förmodligen många nya kundgrupper. Detta blir en konkurrensfaktor.
 2. Erbjuda en service till dina kunder, med denna väg kan du informera,
  sälja, kommunicera m m.
 3. Du har öppet dygnet om varje dag, och din ev. handelsplats har lika
  stor butiksyta som t e x Volvo eller Eriksson d v s en 17" eller en 19".
 4. Du får en lämplig kanal för tidskänslig information.
 5. Du kan sälja dina produkter direkt eller indirekt på ett nytt sätt.


Copyright © 2001 ArtDesign i Norr ®. All rights reserved.