Ulf Berglund

Sedan 5 år tillbaka som såväl arbetstagare som konsult arbetar jag med datautbildning och webbdesign. 
Vid sidan av mitt ordinarie jobb som datautbildare på företaget Direktutbildning här i Piteå, äger och driver jag företaget
ArtDesign i Norr

Tillsammans med mig finns en rad resurspersoner, och gemensamt skapar vi program och IT-lösningar till företag och organisationer. som vill etablera sig mot Internet. Vår styrka i företaget ligger i den mångfald av kunskap vi besitter.


Våra arbetsuppgifter omfattar mestadels:

  • Internettjänster
  • Databaser
  • Hemsidor
  • Företagsexponering. mm.


Copyright © 2001 ArtDesign i Norr ®. All rights reserved.